NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 91 | 50 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 94
05-02-2023 93 | 93 85 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85
04-02-2023 47 | 95 47 TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG ST: 95 47
03-02-2023 66 | 91 49 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 91X2 49
02-02-2023 45 | 62 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70
01-02-2023 38 | 12 76 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG ST: 12 76
31-01-2023 61 | 17 07 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRÚNG LÔ: 07
30-01-2023 79 | 29 20 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 29 20
29-01-2023 79 | 89 95 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG LÔ: 89
28-01-2023 19 | 71 31 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
27-01-2023 59 | 36 04 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
26-01-2023 54 | 83 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83
25-01-2023 71 | 17 54 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG LÔ: 54
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ