NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
06-02-2023 05 TRƯỢT
05-02-2023 90 TRÚNG SVIP BT: 90
04-02-2023 63 TRÚNG SVIP BT: 63
03-02-2023 22 TRÚNG SVIP BT: 22
02-02-2023 38 TRÚNG SVIP BT: 38
01-02-2023 09 TRÚNG SVIP BT: 09
31-01-2023 07 TRÚNG SVIP BT: 07
30-01-2023 57 TRÚNG SVIP BT: 57
29-01-2023 56 TRÚNG SVIP BT: 56
28-01-2023 44 TRÚNG SVIP BT: 44
27-01-2023 26 TRÚNG SVIP BT: 26
26-01-2023 42 TRÚNG SVIP BT: 42
25-01-2023 18 TRÚNG SVIP BT: 18
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ